Elektromontāža

Ierīkojam, remontējam, pārbūvējam, veicam elektrotehniskos mērījumus

Jebkurā ēkā ir svarīga droša un lietošanas mērķim atbilstoši plānota un ierīkota elektroinstalācija, kas jāveic apmācītiem speciālistiem, ievērojot normatīvo aktu prasības. Elektromontāža tiek veikta dažādos ēkas būvniecības etapos, tie ir gan bojājumu remontdarbi, gan esošās elektrosistēmas pārbūve.

Mūsu sertificētie elektriķi ar ilggadēju pieredzi veic dažāda veida elektromontāžas darbus – jaunas elektroinstalācijas montāža, vecās elektroinstalācijas maina un remonts, pieslēgumu pie Sadales tīkla, elektrosadaļu montāžu un maiņu, rozešu, slēdžu montāžu un remontu, sadzīves elektrotehnikas pieslēgšanu. Avārijas gadījumos darbus veicam arī brīvdienāš!

Piedāvājam elektrotehnisko mērījumu veikšanu pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā – izolācijas pretestība, mērījumi par nepartrauktas ķēdes esamību, cilpas “fāze-nulle” pilnas pretestības mērījumus, sazemējuma mērījumus – un dokumentācijas un sertifikātu sagatavošanu.

Scroll to Top