Ugunsdrošības ierīkošana

Projektējam, uzstādām, veicam apkopes un remontdarbus

Ugunsdrošības pamats ir ugunsgrēku novēršana – tās vienlaikus ir rūpes par savu un apkārtejo drošību un arī obligāta prasība, kas jāievēro ar īpašu atbildību. Mēs izstrādajam projektus vai ierīkojam sistēmas saskaņā ar jau esošu projektu, veicam pilnu sistēmas montāžu, nodrošinām regulāras apkopes un remontdarbus. Visiem materiāliem un darbam ir 2 gadu garantija.

Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma konstatē ugunsgrēka izcelšanos un ziņo par to. Sistēma sastāv no kontroles paneļa, detektoriem, rokas pogām un sirēnām, atbilstoši individuālam sistēmas projektam, kura izstrādē tiek ievērotas normatīvo aktu prasības, telpu specifika un klienta vajadzības un iespējas. Ugunsdrošības sistēmai regulāri ir jāveic apkopes un jāpārbauda, vai tā ir pilnā darba kartībā.

Mēs, IT Montāža komanda, sniedzam pilna cikla pakalpojumus ugunsdrošības sistēmu ierīkošanā un uzturēšanā – vērsieties ar savu jautājumu – atbildēsim un palīdzēsim!

Scroll to Top